Sabem cuidar correctament les rodes del nostre cotxe? Avui parlarem sobre la importantíssima tasca de controlar la pressió dels pneumàtics.

Dins les rodes viu una substància gasosa, invisible, difícil de detectar a la vista però molt important per la nostra seguretat: l’aire. Amb el pas del temps, l’aire que hi ha dins els pneumàtics es va reduint i aquests perden pressió. Tot i que els cotxes més moderns incorporen un indicador lluminós per avisar-nos quan els pneumàtics perden pressió, hauríem de comprovar-la cada mes, o com a màxim cada tres mesos.

Per poder mesurar correctament l’aire que hi ha a les rodes del nostre automòbil, necessitem un manòmetre en bon estat (seria ideal portar-ne un al cotxe) i saber la pressió exacta que el fabricant del nostre vehicle aconsella. Sí, com ho llegiu, no val qualsevol pressió! El fabricant acostuma a indicar-ho en una etiqueta que la trobarem a la porta del conductor, al manual del cotxe o a l’interior de la tapa de la benzina. També hem de tenir en compte que no sempre coincidirà la mateixa pressió a les rodes de davant i darrere, i l’haurem de modificar depenent de la càrrega del nostre vehicle.

Quan vulguem mesurar la pressió dels pneumàtics, aquests hauran d’estar freds, ja que quan les rodes guanyen temperatura, la seva pressió augmenta. I si el nostre cotxe porta roda de recanvi també cal que mesurem la seva pressió; si algun dia la necessitem, sense aire servirà de ben poc!

Si la pressió dels pneumàtics és massa alta, ens trobarem amb les següents situacions:

  • El pneumàtic patirà un desgast desigual.
  • El nostre vehicle no respondrà correctament i tindrà un mal comportament, sobretot a superfícies lliscants.
  • El cotxe serà molt reactiu als sotracs de la carretera.

Si la pressió està per sota de la recomanada, les situacions resultants seran les següents:

  • El pneumàtic patirà un desgast prematur.
  • El nostre cotxe consumirà i contaminarà més.
  • El vehicle serà molt inestable, augmentant així el risc d’accident.
  • Les rodes del nostre cotxe podrien trencar-se.

Així que ja sabeu, amb una bona pressió als nostres pneumàtics, arribar a casa cada dia amb el cotxe sencer i, si és possible, amb els dos retrovisors, serà molt més fàcil.